Bedemandens opgaver

Gennem samtalen med bedemanden aftaler de pårørende selv, i hvilket omfang de ønsker praktisk hjælp. Det er en stor hjælp og tryghed for de pårørende at overlade disse opgaver til bedemanden, som har erfaring i tilrettelæggelse af begravelsen eller bisættelsen.

Samtalen kan foregå i de pårørendes hjem eller hos bedemanden.

Det er ofte bedemanden, der udfylder dødsanmeldelsen på grundlag af afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest. Men skik og brug er forskellig fra sogn til sogn, så det er naturligt at følge sædvanen, hvor man bor. Den nærmeste pårørende underskriver dødsanmeldelsen, som derefter afleveres til begravelsesmyndigheden sammen med attesterne. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn. Dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest 48 timer efter dødsfaldet.

Mange forskellige opgaver

Afhængigt af om familien ønsker, at bedemanden skal tage sig af tilrettelæggelsen af alle opgaver og bestillinger, er bedemandens opgaver:

 • Udfyldelse af papirer, evt. fremskaffelse af nye attester.
 • Forsendelse eller kørsel til myndighederne med papirerne.
 • Skabe kontakt med kordegn, præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden.
 • Familien taler selv med præsten om afdøde og aftaler salmenumre.
 • Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning fra hjemmet.
 • Udsmykning af kirke eller kapel.
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer.
 • Bestilling af dødsannoncer.
 • Bestilling af salmehæfter.
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger.
 • Bestilling af ligbærere.
 • Køre kisten til og fra højtideligheden i rustvogn.
 • Transportere urnen til kirkegården nogle dage efter højtideligheden.
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen og Sygesikringen Danmark.
 • Anmeldelse af dødsfald hos forsikringsselskab og fagforening.
 • Indhentning af priser på eventuelle udlæg, f.eks. til mindesammenkomst.

Bedemanden kan udarbejde prisoverslag over udgifterne ved begravelsen. Det er dog meget vigtigt, at man er klar over, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen, idet der kommer en regning fra kirkegården.

Nøjagtigt prisoverslag

Bedemanden kan give et nøjagtigt prisoverslag på hans egne ydelser, som oftest er:

 • Kiste
 • Urne
 • Ligtøj
 • Kørsel med rustvogn
 • Honorar

Næsten alle øvrige ydelser er afhængige af leverandørens pris og aftales ved samtalen med familien.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden