Når nogen dør

Klik her og bestil “Når nogen dør”

Klik her og download “Når nogen dør” som PDF

“Når nogen dør” er en brochure, hvor du kan finde svar på mange af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med et dødsfald. Klik på punkterne i indholdsfortegnelsen nedenfor for at læse mere om de enkelte områder.

Indholdsfortegnelse

Indledning

Dødsfaldet

 • Når et menneske dør
 • Dødskriterier
 • Obduktion
 • Hospitalsobduktion
 • Retslægeligt ligsyn – obduktion
 • Transplantation
 • Donation af krop til forskning

Inden begravelsen

 • Anmeldelse af dødsfald
 • Kremering eller jordfæstelse
 • I kiste
 • Andre kulturer
 • Når danskere dør i udlandet
 • Når udlændinge dør i Danmark

Begravelsen

 • Traditioner før og efter højtideligheden
 • Højtideligheden
 • Præsten som sjælesørger
 • Ikke medlemmer af folkekirken
 • Borgerlig begravelse

Kirkegårdene

 • Gravsteder
 • Bestilling af sten
 • Vedligeholdelse af gravsted
 • Alternativ til traditionel jordfæstelse

Sorg og omsorg

 • Sorg er en reaktion
 • Sorgstøtte
 • Tilskud til psykologhjælp

Økonomi

 • Behandling i skifteretten
 • Tilskud
 • Begravelseshjælp
 • Andre former for støtte
 • Hjælp når der mangler pårørende
 • Efterlevelsespension
 • Efterlevelseshjælp
 • Formue i eget hus eller ejerlejlighed
 • Skatteforhold
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Indefrosne dyrtidsportioner
 • Efterindtægt
 • Forsikringer
 • Gruppelivsforsikring
 • Andre forsikringer

Arven

 • Arverækkefølge
 • Notartestamente med advokat
 • Notartestamente uden advokat
 • Vidnetestamente
 • Nødtestamente
 • Tilbagekaldelse

Skifteretten

 • Skifterettens opgaver
 • Hvordan kan boet deles?
 • Boafgiften
 • Hæfte for afdødes gæld
 • Pårørenes opgaver efter dødsfald
 • Elysium Begravelsesopsparing

Telefonnumre og adresser

Telefonrådgivninger

 

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden