Når nogen dør

“Når nogen dør” er en brochure, hvor du kan finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår i forbindelse med et dødsfald.

 Download “Når nogen dør” som PDF   (2019)

Få brochuren med posten:  Bestil “Når nogen dør” 

Indhold:

Indledning

Dødsfaldet

 • Når et menneske dør
 • Dødskriterier
 • Obduktion
 • Hospitalsobduktion
 • Retslægeligt ligsyn – obduktion
 • Transplantation
 • Donation af krop til forskning

Inden begravelsen

 • Anmeldelse af dødsfald
 • Kremering eller jordfæstelse
 • I kiste
 • Andre kulturer
 • Når danskere dør i udlandet
 • Når udlændinge dør i Danmark

Begravelsen

 • Traditioner før og efter højtideligheden
 • Højtideligheden
 • Præsten som sjælesørger
 • Ikke medlemmer af folkekirken
 • Borgerlig begravelse

Kirkegårdene

 • Gravsteder
 • Bestilling af sten
 • Vedligeholdelse af gravsted
 • Alternativ til traditionel jordfæstelse

Sorg og omsorg

 • Sorg er en reaktion
 • Sorgstøtte
 • Tilskud til psykologhjælp

Økonomi

 • Behandling i skifteretten
 • Tilskud
 • Begravelseshjælp
 • Andre former for støtte
 • Hjælp når der mangler pårørende
 • Efterlevelsespension
 • Efterlevelseshjælp
 • Formue i eget hus eller ejerlejlighed
 • Skatteforhold
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Indefrosne dyrtidsportioner
 • Efterindtægt
 • Forsikringer
 • Gruppelivsforsikring
 • Andre forsikringer

Arven

 • Arverækkefølge
 • Notartestamente med advokat
 • Notartestamente uden advokat
 • Vidnetestamente
 • Nødtestamente
 • Tilbagekaldelse

Skifteretten

 • Skifterettens opgaver
 • Hvordan kan boet deles?
 • Boafgiften
 • Hæfte for afdødes gæld
 • Pårørenes opgaver efter dødsfald
 • Elysium Begravelsesopsparing

Telefonnumre og adresser

Telefonrådgivninger

 

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden