Arv efter den døde

Hvis man ikke skriver testamente, så tilfalder arven en gruppe af arvinger i den rækkefølge, som arveloven beskriver.

Arverækkefølgen

 • Ægtefælle eller registreret partner.
 • Biologiske eller adopterede børn.
 • Forældre.
 • Søskende og deres livsarvinger.
 • Bedsteforældre.
 • Onkler og tanter.

Spørgsmålet om hvem der skal arve, bestemmes af 2 forhold, nemlig arveloven og et eventuelt testamente. Hvis man ikke skriver testamente, så tilfalder arven en gruppe af arvinger i den rækkefølge, som arveloven beskriver (se side 46). Fætre og kusiner er ikke naturligt arveberettigede.

Hvis den afdøde efterlader sig både ægtefælle og børn, vil afdødes andel af formuen blive delt med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til børnene. Ved at oprette et testamente får man større mulighed for at ændre på fordelingen af arven.

Man kan ved testamente selv disponere over 75% af formuen, medens 25% af formuen er tvangsarv. Tvangsarvinger er ægtefælle samt livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn). Ved en ændring af arveloven pr. 1. januar 2008 kan man ved testamente begrænse tvangsarven til hvert af sine børn til kr. 1.240.000 (2017).

Et testamente er især nødvendigt, hvis man:

 1. Lever sammen uden at være gift.
 2. Har børn fra tidligere forhold.
 3. Vil testamentere bestemte beløb eller ting til bestemte foreninger eller mennesker.
 4. Ønsker at give arv til en, der er gift, uden at dennes ægtefælle får noget.
 5. Vil give arv til fætre, kusiner eller svigerbørn.
 6. Er enebarn, barnløs og ugift.
 7. Ikke har nogle arvinger og vil undgå, at arven tilfalder staten.

Enhver, der er gift eller fyldt 18 år og ved sin fulde fornufts brug, kan oprette et testamente. Det kan ske på fire måder.

Notartestamente med advokat

Advokaten sørger for, at testamentet er i overensstemmelse med arveloven. Det er forskelligt, hvor meget advokaten skal have for sit arbejde. Men man kan begrænse udgiften ved at forberede sig grundigt hjemmefra. Man kan for eksempel samle oplysninger sammen om:

 1. Hvor stor ens formue er.
 2. Hvor stor ens gæld er.
 3. Navne og adresser på de mennesker, foreninger eller institutioner, man gerne vil give arv.
 4. Hvor meget og hvad de hver især skal arve.

Når man har skrevet testamentet, skal man underskrive det hos notaren på det lokale dommerkontor. Derefter bliver en udskrift af testamentet opbevaret i notarialkontoret. Skifteretten rekvirerer udskriften af testamentet, når man er død.

Notartestamente uden advokat

Man kan godt selv skrive testamente uden hjælp fra en advokat. Men der er en risiko for, at man bestemmer ting i testamentet på en måde, så de er i strid med loven.

Vidnetestamente

I stedet for at få en notar til at skrive under på, at ens identitet er rigtig, og at man er ved sin fulde fornuft, kan man lade to almindelige mennesker gøre det. Det må ikke være mennesker, der er nævnt i testamentet, eller som på nogen anden måde har interesser i det, og vidnerne skal være fyldt 18 år. De efterladte skal selv sørge for, at et vidnetestamente kommer frem i forbindelse med dødsfald.

Hvis man vil skrive testamente uden en advokat, kan man gøre det på en juridisk godkendt formular, som kan købes online. Retsafgiften for oprettelse af et notartestamente er 300 kr. Man kan få et tilskud, afhængigt af ens økonomi, til at betale advokatens honorar med. Advokaterne oplyser gerne om vilkårene for offentlig retshjælp og hjælper med ansøgningen.
Hvis arvinger ved et notartestamente bestrider testamentets indhold, så skal de pågældende arvinger selv bevise, at det er ugyldigt. Hvis nogen bestrider indholdet i et vidnetestamente, så er det de indsatte arvinger i testamentet, som skal bevise, at det er gyldigt. En ændring eller tilbagekaldelse af et notartestamente udløser også en retsafgift. Skifteretten er en afdeling under den lokale byret, som, ud over at sørge for at skiftet foregår korrekt,skal vejlede afdødes arvinger gennem hele bobehandlingen.

Nødtestamente

Er man på grund af sygdom eller andet nødstilfælde forhindret i at oprette et vidne- eller notartestamente, kan man på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente. Et nødtestamente er kun gyldigt i tre måneder efter, at nødsituationen er ophørt.

Tilbagekaldelse

Man kan ændre eller kalde et testamente tilbage, når man ønsker det, hvis testamentet ikke er gjort uigenkaldeligt.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden