Dødsfaldet

Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, kontaktes vagtlægen eller afdødes egen læge.

Når et menneske dør

Når et menneske dør, er det første, man skal gøre, at kontakte en læge. Hvis dødsfaldet sker i hjemmet, kontaktes vagtlægen eller afdødes egen læge. Hvis det sker på plejehjem eller hospital, vil personalet kontakte en læge, der herefter skriver dødsattesten. Hvis der er den mindste tvivl om, hvordan eller hvorfor dødsfaldet er sket, så skal politiet underrettes, før lægen kan udskrive en dødsattest. Fra det øjeblik, døden indtræder, til lægen udfylder en dødsattest, kan der gå flere timer.

Dødskriterier

Der er to forskellige definitioner på, hvornår et menneske er dødt:

Hjertedødskriteriet

Når både hjerne og hjerte er dødt, og åndedrætsfunktionen går i stå, kommer der misfarvninger på huden. Det er de såkaldte dødspletter. Dertil kommer rigor mortis – dødsstivheden, der indtræder inden for de første par timer efter dødsfaldet.

Hjernedødskriteriet

Når hjernen er holdt op med at fungere, kan det fastslås via et elektro-encefalogram, der måler hjernens elektriske svingninger. Og når hjernens svingninger standser, så kan kroppens andre livsfunktioner heller ikke fortsætte på naturlig vis, og personen kan erklæres for død.

Obduktion

En obduktion betyder, at man foretager en ydre og indre undersøgelse af en afdød person. Kroppen bliver undersøgt udvendigt, hvorefter organerne bliver taget ud og undersøgt for at klarlægge årsagerne til dødsfaldet. I forbindelse med obduktionen kan der tages prøver til brug for yderligere undersøgelse. Efter obduktionen bliver organerne lagt tilbage i kroppen, og afdøde lukkes herefter til igen.

Der findes to typer obduktioner:

Hospitalsobduktion

Hvis dødsfaldet er sket på et hospital eller, hvis afdøde indbringes til en skadestue – og politiet ikke er involveret i dødsfaldet – kan der foretages en hospitalsobduktion. Denne kan foretages, hvis den afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet tilladelse til obduktion. Såfremt den afdøde har udtalt sig imod obduktion – eller dette må antages at stride mod afdødes livsopfattelse – kan obduktion ikke foretages. Hvis afdøde ikke har foretaget tilkendegivelser om obduktion, skal de pårørende spørges, og give tilladelse til obduktionen.

Retslægeligt ligsyn – obduktion

Hvis politiet involveres i et dødsfald, hvad enten det er et mistænkeligt død-fald, et dødsfald på et hospital i forbindelse med et behandlingsforløb, eller hvis en person findes død, skal der foretages et retslægeligt ligsyn. Dette foretages af en embedslæge eller en retsmediciner sammen med politiet. Ved ligsynet bestemmes det, om der eventuelt skal være en retslægelig obduktion. Hvis de pårørende nedlægger forbud mod obduktionen, vil afgørelsen blive truffet af retten, og eventuelt senere af landsretten. Selve obduktionen foregår som beskrevet ved en hospitalsobduktion.

Transplantation

Det er i stigende omfang blevet muligt at redde eller forlænge menneskeliv ved at udskifte ødelagte organer med velfungerende organer fra andre mennesker. Transplantation kan ske, hvis afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har ytret ønske om at donere sine organer. Ellers skal to krav være opfyldt:

  1. Afdøde må på ingen måde, i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation.
  2. De nærmeste pårørende skal give deres samtykke til donationen.
Det er i stigende omfang blevet muligt at redde eller forlænge menneskeliv ved at udskifte ødelagte organer med velfungerende organer fra andre mennesker. Transplantation kan ske, hvis afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har ytret ønske om at donere sine organer.
Egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamente. Ved dødsfaldet kontaktes bedemanden, som vejleder omkring eventuel højtidelighed – og den forholdsvis korte tidshorisont – inden overførelse af den afdøde til universitetet.

Donation af egen krop til forskning

Alle har mulighed for at testamentere sin krop til forskning eller uddannelse af nye læger. Testamenteringen kan ske til universiteterne i København, Århus og Odense. Egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamente. Ved dødsfaldet kontaktes bedemanden, som vejleder omkring eventuel højtidelighed – og den forholdsvis korte tidshorisont – inden overførelse af den afdøde til universitetet. Ekstra transportudgifter i forbindelse med testamenteringen betales af universitetet.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden