Inden begravelsen

Bedemandens opgaver kan være..

  • Anmeldelse til begravelsesmyndighed.
  • Hjælp til udformning af dødsannonce og indrykning i de aftalte aviser.
  • Bestilling af kiste, ligklæder, urne, kistedekoration og blomster.
  • Bestilling af organist, kor, solist, trykte sange, transport med rustvogn.
  • Aftaler med kirkegård.
  • Kontakt til fagforening, sygeforsikring, gruppelivsforsikring og livsforsikring.

Inden begravelsen

Ethvert dødsfald skal anmeldes til den stedlige begravelsesmyndighed, som –uanset trosretning – er folkekirkens sognepræst i bopælssognet, eller sognets kordegnekontor.

Anmeldelsen sker på baggrund af en af lægen udstedt dødsattest. Udover arrangementet ved begravelseshandlingen tilbyder de fleste bedemænd i øvrigt at være behjælpelig med bestilling af blomster og kranse, trykte salmeblade, bestilling af solist, indrykning af dødsannoncer såvel i aviser som på internettet, bestilling af kaffebord, kontakt til stenhugger m.v.

Når dødsfaldet er indtruffet, kontaktes bedemanden, og den efterfølgende samtale om det videre forløb kan foregå hos bedemanden eller i de pårørendes hjem. Her kan man i fred og ro tale om afdødes og de pårørendes ønsker til højtideligheden.

Kremering eller jordfæstelse

Det første, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen, er, omafdøde skal brændes eller begraves i kiste (jordfæstes). Man bør altid følgeafdødes ønske. Men hvis afdøde ikke har afgivet et skriftligt ønske, må de pårørende træffe beslutningen.

Man kan skrive sine ønsker ned i dokumentet “Min sidste vilje”, der kan fås ved henvendelse til den lokale bedemand eller Danske Bedemænds Sekretariat. Afdøde skal begraves senest otte dage efter dødsfaldet. I særlige tilfælde kan man søge embedslægen om at få fristen forlænget.

I kiste

Ved ilægningen kan venner og familie få sagt endeligt farvel til afdøde. Hvis ikke hjemmesygeplejersken, sygehuspersonalet eller plejehjemspersonalet allerede har gjort afdøde i stand til ilægningen, gør bedemanden det.

De pårørende er velkomne til at hjælpe med istandgørelsen og med at iføre afdøde tøjet, som han eller hun skal begraves i. Det kan være eget tøj efter de pårørendes valg, eller man kan vælge det tøj, bedemanden kan levere.

Det er helt normalt, at de pårørende lægger nogle personlige ting i kisten til afdøde. Det anbefales især, at børn får mulighed for at tage en personlig afsked ved at lægge nogle ting, de forbinder med afdøde, i kisten. Det kan være glansbilleder, et bestemt stykke tøj, en tegning eller lignende.

Andre kulturer

Der er forskellige ritualer ved forskellige religioner og kulturer. På sygehuse og i hjemmeplejen er man bekendt med, at familierne selv udfører muslimske vaske- og forberedelsesritualer. Andre ritualer i andre kulturer og religioner vil også blive fuldt ud respekteret, hvis der bliver gjort opmærksom på, at afdøde ønskede det.

Når danskere dør i udlandet

Hvis afdøde ikke skal kremeres inden hjemtransport, skal han eller hun i nogle tilfælde balsameres af hensyn til fare for smitteoverførsel. Balsameringen bliver foretaget på et lokalt hospital i det land, hvor afdøde opholdt sig. Bedemanden skal herefter lægge afdøde i en zinkkiste, som loddes sammen, så den er helt tæt. Zinkkisten anbringes i en udvendig trækiste.

Ved ankomsten til Danmark er det oftest – af miljøhensyn – nødvendigt at tage afdøde ud af zinkkisten igen.

Det kendte gule sygesikringskort blev pr. 1. august 2014 afløst af de blå EU-sygesikringskort. Man skal være opmærksom på, at det nye EU-sygesikringskort ikke dækker hjemtransport ved dødsfald eller sygdom under ophold i udlandet, uanset om man er på ferie eller forretningsrejse. Hvis man vil være dækket for sådanne udgifter, er det vigtigt at man tegner en rejseforsikring, der ikke kun dækker hjemtransport ved sygdom, men også ved død.

Man kan få besvaret sine spørgsmål om hjemtransport og sygesikring hos Europæiske Rejseforsikring, som den offentlige sygesikring er forsikret hos. Spørgsmål i øvrigt om rejseforsikringer kan man stille til Forsikringsoplysningen. Adresser og telefonnumre står i serviceafsnittet på side 63.

Når udlændinge dør i Danmark

Der gælder de samme regler for transport af afdøde, hvis en udlænding dør i Danmark. Men reglerne for støtte til transportudgifter er forskellige fra land tilland. Ethvert medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd, kan hjælpe med det praktiske.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden