Om brancheforeningen Danske Bedemænd

Hvem er Danske Bedemænd?

Danske Bedemænd er en brancheforening for danske bedemænd, der ser det som deres fornemste opgave at tilbyde en høj, professionel standard kombineret med en dyb respekt for den enkelte opgave og det enkelte menneske.

Alle medlemmer af foreningen er UDDANNEDE bedemænd – det er DIN sikkerhed for kvalitet og ekspertviden. Uddannelsen skal gennemføres indenfor de første 2 års medlemskab. Uddannelsen kan udbygges med en flerårig diplomuddannelse. Flere af foreningens medlemmer har endvidere valgt at blive ISO9001-certificeret, og som kontrolinstans er DNV-GL valgt til at udføre de årlige kontroller.

Danske Bedemænd blev stiftet i 1957 og har i over 60 år arbejdet for en høj etik og kvalitet i det arbejde, som medlemmerne udfører.

Foreningen har i dag ca. 280 medlemsforretninger fordelt over hele Danmark og arbejder tæt sammen med lignende organisationer i Norge, Sverige og Island.

Danske Bedemænd er desuden tilsluttet European Federation of Funeral Services, der er en europæisk sammenslutning af bedemandsforretninger/-organisationer.

Administrationen

Brancheforeningen Danske Bedemænds administration servicerer medlemmerne med alt af faglig karakter, og er foreningens ansigt udadtil i forhold til offentlige myndigheder m.v.

Symbolet på kvalitet

Medlemmer af Danske bedemænd benytter bomærket som et symbol på den kvalitet, Danske Bedemænd tilbyder i udførelsen af enhver opgave. Det betyder, at man trygt kan henvende sig i enhver bedemandsforretning, hvor dette mærke benyttes.

Alle medlemmer er tilknyttet foreningens garantiordning.

Evt. klager skal efter Forbrugerklagelovens vedtagelse i 2015 nu rettes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35, 2500 Valby
mail kfst@kfst.dk – Tlf. 41 71 50 00

Hvordan sikres den høje standard?

Danske Bedemænd har udviklet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram, som medlemmerne er forpligtet til at deltage i. Kurserne omfatter: Psykologi, samtaleteknik, sorgbehandling, arvelov, sociallov, begravelseslov, ligsyn, praktisk fagkundskab og orientering om fagrelevante nyheder.

Brancheforeningen udbyder endvidere 2-årige diplom-uddannelsesforløb for medlemmerne og har primo marts uddannet knap 50 bedemænd i dette særlige uddannelsesforløb.

Etiske regler

Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig til ved deres medlemsskab at overholde foreningens etiske regler. De omfatter bl.a.:

  • En høj professionel bevidsthed baseret på loyalitet.
  • En oprigtig respekt for enhver religion.
  • En uopfordret orientering om omkostninger.
  • En omhyggelig overholdelse af lovgivning.
  • En objektiv, ærlig og sober markedsføring.
  • En løbende indsats for at højne den professionelle viden.

Etiske regler med kommentarer

Se vedtægterne under menu´en Foreningsstruktur

Overtrædelse af foreningens regler kan medføre eksklusion.

Bedemandsuddannelsen

Danske Bedemænd har udviklet en bedemandsuddannelse sammen med eksperter på de enkelte fagområder. Bedemandsuddannelsen er en “mesterlære-uddannelse”, idet der indgår såvel praktisk arbejde, uddannelse og afsluttende praktikprøvning hos en godkendt praktikvært. Uddannelsen er under løbende kvalitetskontrol af Danske Bedemænd, der står inde for den faglige standard. Optagelse i brancheforeningen Danske Bedemænd er betinget af uddannelsens gennemførelse.

Klik her og læs mere om Bedemandsuddannelsen

Danske Bedemænds administration kan kontaktes for yderligere oplysninger om planlagte uddannelsesforløb.