Information om Bedemandsuddannelsen

Bedemandsuddannelsen er udviklet af brancheforeningen Danske Bedemænd sammen med eksperter på de enkelte fagområder.

Uddannelsen er under løbende kvalitetskontrol af Danske Bedemænd, der står inde for den faglige standard. Optagelse i brancheforeningen Danske Bedemænd er betinget af uddannelsens gennemførelse.

Bedemandsuddannelsen henvender sig til personer, der ønsker at etablere sig som selvstændig bedemand eller som ønsker beskæftigelse som assisterende bedemand.

Formål

Formålet med uddannelsen er:

 • at sikre en høj og ensartet kvalitet af ydelsen fra medlemmer af Danske Bedemænd.
 • at medlemmer af Danske Bedemænd har de nødvendige faglige kvalifikationer, så kunder, myndigheder m.v. har sikkerhed for en etisk og kvalitetsmæssig ydelse.

Uddannelsens opbygning

Bedemandsuddannelsen består af følgende moduler:

 • Praktik/ansættelse

  Hos en bedemand i minimum 1 år og efter individuel vurdering. Arbejdsgiver fungerer som mentor. Er man selvstændig bedemand, praktiserer man i egen forretning, men skal have tilknyttet en mentor, som godkendes af Danske Bedemænd.

 • Teori

  I den 1 årige praktikperiode gennemføres 2 teoretiske forløb med afsluttende prøver.

 • Praktikprøvning

  Ved praktikperiodens afslutning gennemføres en praktikprøvning af en uges varighed hos én af Danske Bedemænd’s godkendte praktikværter. Under praktikprøvningen gennemføres praktisk afprøvning af bedemandens arbejdsfunktioner med vejledning af praktikværten.

 • Eksamen

  Vejledende samtale med faglig rådgivning om egnethed til at virke i branchen. Gennemførelse af afsluttende eksamen. Udstedelse af eksamensbevis.

Kursusindhold

 • Kursusintroduktion
 • Personlig afklaring
 • Fagkundskab
 • Varekendskab
 • Sorgens faser
 • Psykologiske aspekter
 • Kommunikation
 • Samtaleteknik
 • Ligsynsloven
 • Social lovgivning
 • Begravelsesloven
 • Kirker og kirkegårde
 • Arvelov
 • Skiftelov
 • Markedsføring
 • Etik
 • Kulturhistorie

Kompetenceudvikling

Det er væsentligt at påpege, at forløbet skal ses som en helhed af teori, opgaveløsninger, praktik (1 årigt mentorforløb), praktikprøvning, vejledning og eksamen. Idéen er, at det samlede forløb giver mulighed for opbygning af et stadig højere kompetenceniveau – fra ingen viden/kompetence til højeste faglige kompetenceniveau indenfor faget.

En kompetenceudvikling, der skematisk kan beskrives som:

 • På grundkurset – opnår og dokumenterer deltagerne viden på kendeniveau
 • Igennem praktikforløb og mentorordning – opnår deltagerne kunneniveau
 • Brancheforeningens medlemmer – forventes at være/og holde sig på beherskeniveau.

Praktik

Praktiktiden består af et ansættelsesforhold/mentorforløb med praktisk afprøvning af bedemandens arbejdsfunktioner. Det er individuelt, hvor længe den enkelte kursist har behov for at være i praktik, men som minimum kræves 1 års praktik. Har kursisten ingen forudgående erfaring indenfor branchen, tæller praktikperioden fra den dag, tilmeldingen til uddannelsen er modtaget i Sekretariatet.

Afsluttende praktikprøvning

Praktikperioden afsluttes med praktikprøvning af minimum 1 uges varighed, som skal gennemføres ved godkendt praktikvært med dokumentation af vidensniveau. Såvel praktikvært som praktikant bekræfter med deres underskrift på checklisten, at praktikanten er i besiddelse af den nødvendige viden på alle områder. Deltageren er selv ansvarlig for etablering af ansættelsesforhold/kontakt til mentor samt praktikvært. I forbindelse med tilmeldingen til kurset udleveres liste over godkendte praktikværter.

Kan en deltager ikke opnå aftale mht gennemførelse af praktikprøvningen, går brancheforeningen Danske Bedemænd ind og sikrer denne. Praktikprøvningen kan gennemføres samlet eller opdelt efter aftale mellem praktikant og praktikvært. Det væsentligste er, at praktikanten i praktikperioden demonstrerer den praktiske gennemførelse af alle hovedfunktioner i branchen. De hovedfunktioner, der minimum skal arbejdes med i praktikperioden, fremgår af en checkliste, og såvel praktikant som praktikvært skriver under på, at emnerne er tilfredsstillende gennemgået og udført.

Vejledning

 • I forbindelse med praktikprøvningen gennemføres en individuel vejledningssamtale med praktikanten. Vejledningen omfatter en vurdering af egnethed til branchen i forhold til såvel det faglige som det etiske område.
 • Vejledningssamtalen tager udgangspunkt i checklisten.
 • Underskrevet checkliste samt begrundet indstilling vedrørende egnethed fremsendes til brancheforeningen.

Udstedelse af eksamensbevis

Udstedelse af endeligt eksamensbevis som ”Exam. Bedemand”, sker med baggrund i tilfredsstillende gennemførelse af alle 4 uddannelseselementer. Indmeldelse i Danske Bedemænd kan ske med baggrund i opnået eksamensbevis.

Praktiske oplysninger

Varighed

Den samlede uddannelse vil have en varighed af minimum 1 år. Heri indgår den teoretiske del, 2 gange 3 dage (tirsdage, onsdage, torsdage).

Sted

Hornstrup Centret, 7100 Vejle.

Kursusdatoer

Der afholdes kursus 2 gange årligt – en gang i foråret og en gang i efteråret.

Pris

Kursusprisen er kr. 20.000,-. Prisen indbefatter undervisning og materialer. Prisen er eksklusiv udgifter til fortæring og overnatning.

Tilmelding

Tilmelding – der er bindende – foretages af den bedemand, man er ansat hos. Er man selvstændig bedemand, skal den tilknyttede mentor ved sin underskrift på tilmeldingsblanketten bekræfte sin forpligtelse som mentor for den pågældende. Kontakt Danske Bedemænd’s Sekretariat for nærmere oplysninger:

Danske Bedemænd

Sekretariatet
Engelsborgvej 52, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 93 14 11
E-mail: kontakt@bedemand.dk
www.bedemand.dk

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden