Forbrugerklager

Ønsker man at klage over en bedemand?

Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft.

Med loven er det offentlige forbrugerklagesystem blevet moderniseret og samtidig er EU’s direktiv
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager (ATB-direktivet) implementeret.

Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem er udvidet med nye sagsområder og forbrugerklagesystemet
er samtidig blevet opdelt i to faser:
en mediationsfase og en nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mediationsfasen.

Ovenstående betyder derfor, at en tvist altid først vil blive forsøgt forligt imellem parterne via Center for Klageløsning
hos Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen.

Gebyret for at indbringe en sag er p.t kr. 100,- og tvisten skal andrage mindst kr. 1000,-

Se mere her! 

 

Kontaktoplysninger til styrelsen:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
tlf. 41 71 50 00
E-mail: kfst@kfst.dk – www.kfst.dk

 

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden