Vejledning til pårørende ved dødsfald

Anmeldelse af dødsfaldet

Senest 2 hverdage efter dødsfaldet skal det anmeldes til præsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken. Du kan selv kontakte præsten eller kordegnen, eller du kan lade bedemanden gøre det, når du kontakter ham.

Ved henvendelsen skal du så vidt muligt medbringe afdødes personlige papirer.

 • Dåbs- eller fødselsattest.
 • Evt. vielsesattest.
 • Evt. separations- eller skilsmissepapirer.
 • Sygesikringsbevis eller CPR-bevis.
 • Evt. ægtefælles dåbsattest.

Bedemanden hjælper Dem med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen.

Overvejelser omkring begravelsen/bisættelsen

I forbindelse med dødsfaldet er det vigtigt at få afklaret, om der er nedfældet nogle ønsker fra afdøde om, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, eksempelvis i dokumentet Min sidste vilje. Der opstår nemlig en række spørgsmål i forbindelse med et dødsfald: Eksempelvis:

 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?
 • Ønskes en ceremoni (udsyngning) fra hjemmet, plejehjem eller sygehus?
 • Skal højtideligheder være fra en kirke eller et kapel?
 • Var afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
 • Skal en præst medvirke ved højtideligheden?
 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
 • Stillingtagen til gravsted / evt. gravsten.
 • Skal der foretages obduktion eller er afdøde organdonor?
 • Har afdøde skrevet testamente?

Bedemanden hjælper gerne med at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med dødsfaldet, og yder en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Eksempler på bedemandens ydelser og udlæg

Vi har lavet en oversigt, der kan give dig et indtryk af, hvilke ydelser, der kan være behov for i forbindelse med begravelsen/bisættelsen. Oversigten kan benyttes som en forberedelse til mødet med bedemanden, og vil også kunne benyttes under samtalen med bedemanden, hvis du selv ønsker at notere de enkelte priser på de valgte ydelser.

Klik her og se eksempler på bedemandens ydelser og udlæg

Økonomi/prisoverslag

Bedemanden fastlægger selv sine priser, og han/hun har pligt til at udlevere sin prisliste. Prislisten giver dog ikke noget tydeligt billede af, hvad en begravelse/bisættelse vil koste i en konkret situation, idet det afhænger af, hvilken begravelse/bisættelse, der ønskes, ligesom udgifterne til de enkelte kirkegårde og krematorier varierer meget fra område til område.

For at give den bedst mulige vejledning har de fleste bedemænd derfor deres egne standardaftale-blanketter, som vil blive udfyldt i forbindelse med den personlige samtale, således at du ved samtalens afslutning har et ret præcist overblik over, hvad udgifterne vil beløbe sig til.

Udover priserne på bedemandens egne ydelser, har bedemanden også erfaring med udgifterne til de lokale kirkegårde, kirkepynt, krematorium, stenhugger, annoncer m.v., og bedemanden vil derfor altid kunne oplyse et anslået beløb for disse ydelser.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden