Eksempler på bedemandens ydelser og udlæg

Eksempler på bedemandens ydelser

 • Valg af kiste *
 • Kistepynt/kranse/kapelpynt/kirkepynt (Var der blomster, som afdøde var særligt glad for?) *
 • Valg af urne (Hvis afdøde skal bisættes) *
 • Tøj, som afdøde skal have på i kisten samt sengetøj (Eventuelt afdødes eget tøj?) *
 • Dødsannoncer (Skal der indrykkes annoncer, og i givet fald i hvilke aviser?) *
 • Trykte salmer *
 • Kørsel med blomster *
 • Kørsel med rustvogn
 • Honorar til bedemanden for ordning og assistance
 • Honorar for ilægning af afdøde i kiste
 • Eventuel kørsel af urne til kirkegård

Ydelser, der er markerede med * er momspligtige. Priser oplyses altid inkl. moms.

Eksempler på bedemandens udlæg

 • Kirkegård – betaling af gravsted, vedligeholdelse, gravkastning samt evt. urnenedsættelse (Valg af gravsted aftales nærmere med præst/graver ved kirkegården)
 • Krematorium (Hvis afdøde skal bisættes)
 • Skal der afholdes mindesamvær efter højtideligheden?
 • Solomusik (Var der et musikstykke, som betød særligt meget for afdøde?)
 • Valg af gravsten eller tilføjelser på eksisterende gravsten (Aftales nærmere med en stenhugger)
 • Portørassistance (Hvis dødsfaldet er sket på sygehuset)

Begravelseshjælp

 • Bopælskommunen (Formuebestemt)
 • Sygeforsikringen Danmark (Tilskud ved medlemskab i gruppe 1 og 2)
 • Var afdøde medlem af en fagforening? (Visse fagforeninger betaler en enkeltydelse som hjælp til begravelsen)
 • Elysium Begravelsesopsparing (Hvis afdøde har sparet op til egen begravelse)