Eksempler på bedemandens ydelser og udlæg

Eksempler på bedemandens ydelser

 • Valg af kiste *
 • Kistepynt/kranse/kapelpynt/kirkepynt (Var der blomster, som afdøde var særligt glad for?) *
 • Valg af urne (Hvis afdøde skal bisættes) *
 • Tøj, som afdøde skal have på i kisten samt sengetøj (Eventuelt afdødes eget tøj?) *
 • Dødsannoncer (Skal der indrykkes annoncer, og i givet fald i hvilke aviser?) *
 • Trykte salmer *
 • Kørsel med blomster *
 • Kørsel med rustvogn
 • Honorar til bedemanden for ordning og assistance
 • Honorar for ilægning af afdøde i kiste
 • Eventuel kørsel af urne til kirkegård

Ydelser, der er markerede med * er momspligtige. Priser oplyses altid inkl. moms.

Eksempler på bedemandens udlæg

 • Kirkegård – betaling af gravsted, vedligeholdelse, gravkastning samt evt. urnenedsættelse (Valg af gravsted aftales nærmere med præst/graver ved kirkegården)
 • Krematorium (Hvis afdøde skal bisættes)
 • Skal der afholdes mindesamvær efter højtideligheden?
 • Solomusik (Var der et musikstykke, som betød særligt meget for afdøde?)
 • Valg af gravsten eller tilføjelser på eksisterende gravsten (Aftales nærmere med en stenhugger)
 • Portørassistance (Hvis dødsfaldet er sket på sygehuset)

Begravelseshjælp

 • Bopælskommunen (Formuebestemt)
 • Sygeforsikringen Danmark (Tilskud ved medlemskab i gruppe 1 og 2)
 • Var afdøde medlem af en fagforening? (Visse fagforeninger betaler en enkeltydelse som hjælp til begravelsen)
 • Elysium Begravelsesopsparing (Hvis afdøde har sparet op til egen begravelse)
Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden